Besplatno određivanje podznaka Preuzmi slaganje znakova Naruči izradu horoskopa

Reč astrologa

Astrologija se ne bavi otkrivanjem šta će Vam se, i kada dogoditi; ona treba da Vam pomogne da se uskladite sa mogućim dešavanjima i da Vam ukaže na opšte raspoloženje tokom određenog perioda. Stara latinska poslovica glasi: „Zvezde kazuju, ali ne uslovljavaju“. Astrologiju treba koristiti, a nikako dopustiti da budemo njen rob. Sami gospodarimo svojom sudbinom. Verovanje u astrologiju i verovanje u samog sebe je najbolja kombinacija za lakše koračanje kroz život
Astrolog Miroslav Puzović

Šta je astrologija?

Astrologija je nauka koja se bavi istraživanjem delovanja planeta Sunčevog sistema na živu i neživu prirodu planete Zemlje. Dok je astronomija nauka koja se bavi merenjima, kretanjima, distancama, magnitudama, masama, brzinama planeta; astrologija istražuje njihov uticaj na naše živote. Ipak, bez astronomije kao objektivne nauke, astrologija ne bi bila moguća, jer se i astrolozi bave rasporedom planeta i međusobnim uglovima koje prave. Astrologiju treba shvatiti kao filozofiju koja nam pomaže da objasnimo život, a ne kao nekakvo umeće predviđanja budućnosti. Nikako ne smemo dozvoliti planetama da odlučuju umesto nas, ali ih možemo iskoristiti da otkrijemo sve svoje kvalitete i da tako lakše koračamo kroz život.
Astrologija se deli na: astrometerologiju (delovanje planeta na plimu i oseku, vreme, atmosferu i godišnje doba), mundanu (astrologija o narodima, ekonomskim i političkim ciklusima), horarnu (astrologija koja se bavi događajima određenim tačnim datumom i mestom) i natalnu (astrologija koja se bavi individuom). Vremenom je došlo do novih podela (astromedicina, ezoterijska), a na Zapadu se dosta koristi tropska (pozicije po sazvežđima) i sideralna (pozicije po konstelacijama).
Svakako, nama najbitnija i najzanimljivija je natalna astrologija koja pručava natalni horoskop pojedinca.

Šta je natalni horoskop?

Natalni horoskop ili horoskop rođenja je tumačenje koje astrolog pravi na osnovu rasporeda planeta u trenutku našeg rođenja. Zato, da bi horoskop bio što tačniji, moramo znati tačan datum, vreme i mesto rođenja. Ozbiljni astrolozi ne bi smeli pristupiti izradi ukoliko nemaju dovoljno precizne podatke. Kroz natalni horoskop se analiziraju kuće, planete i njihov međusobni uticaj. Zodijak je podeljen na 12 dobro poznatih znakova, a isto toliko ima i kuća. Svaka kuća ima drugačiji značaj, njihova povezanost sa znakom u kome se nalazi daje jedno tumačenje, planete daju drugo, a njihova međusobna povezanost sasvim treće tumačenje. Umetnost tumačenja natalnog horoskopa je u pravljenju kombinacija. Nemojte naručivati kompjuterski generisane horoskope. Čitajući takav horoskop ćete naići na bezbroj kontradiktornih tumačenja što bi Vas moglo razočarati. Ručna izrada horoskopa je jedini ispravan način. Ovako izrađen horoskop prati važne događaje, osobine, sklonosti, promene – a sve to otkriva nečiju životnu priču. Lični horoskop i životni horoskop su još neki od naziva koji se koriste.

Šta je natalna karta?

Natalna karta je „slika“ neba u trenutku našeg rođenja. Da bi se horoskop mogao rastumačiti, neophodno je napraviti natalnu kartu. Na osnovu tačnog vremena rođenja, geografske širine i dužine mesta rođenja, određuju se: podznak, raspored kuća i planeta, kao i aspekti koje planete grade među sobom. Takva slika nam je potrebna da bi došli do valjanog tumačenja, a sama izrada natalne karte je veoma jednostavna. Svako ko ume da sabira, oduzima i množi će lako naučiti taj proces. Potrebno je samo da imate odgovarajuće knjige (Efemeride i Tabele kuća) ili softver za izradu natalne karte.


Šta je mesečni horoskop?

Mesečni ili lunarni horoskop je preciznije tumačenje događaja koji prate osobu u toku jednog meseca. To ne znači da je jedino pozicija Meseca važna za tumačenje. I za ovaj horoskop je neophodno uraditi natalnu kartu, a kako je Mesecu potrebno 28. dana da napravi ceo ciklus, onda će on sa svojim aspektima postati veoma bitan za tumačenje u jednom tako kratkom periodu.


Šta je godišnji horoskop?

Godišnji ili solarni horoskop se bavi tumačenjem perioda između dva rođendana. Opisuje se uticaj planeta na osobu tokom jedne godine. Naravno, početni datum tumačenja može biti bilo koji dan, a u tom slucaju se prate tranzicije planeta u odnosu na natalni horoskop. Suncu je potrebno godinu dana za ceo Zodijački ciklus, pa ono postaje dvostruko važno.